Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Logo%20OIK

„Zawsze jest czas by zapobiegać przemocy” projekt realizowany przez OIK w Górnie

Zadania zawarte w w/w projekcie są realizowane w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2020. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski. Głównym realizatorem zadań jest OIK w Górnie a wszystkie działania skierowane do mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego.

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: „Zawsze jest czas by zapobiegać przemocy” projekt realizowany przez OIK w Górnie
Powiększ zdjęcie Logo%20OIK

Zaniedbanie przemocą wobec osób starszych

We współczesnym świecie obserwuje się proces starzenia się społeczeństw. Powoduje to wiele wyzwań dla różnych sektorów życia. Okres starości niesie za sobą ryzyko chorób fizycznych i psychicznych, co w konsekwencji prowadzi do trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Osoby starsze stają się w tedy często zależne od osób z rodziny czy instytucji. Niestety w kwestii pomocy i opieki nad osobami starszymi dochodzi do wielu zaniedbań, a nawet występowania przemocy. Z przemocą mamy do czynienia, kiedy występuje intencjonalne działanie, które wykorzystuje przewagę sił naruszając dobra i prawa osobiste jednostki, powodując cierpienie i szkody. Osoby starsze mogą być ofiarami każdego z rodzajów przemocy czyli fizycznej, psychicznej, ekonomicznej oraz zaniedbania.

 

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zaniedbanie przemocą wobec osób starszych
Powiększ zdjęcie Altum%20-%20logo

„STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim”

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno- Gospodarcze, z siedzibą w Rzeszowie przy  ul. Warszawska 5/7, zaprasza do udziału w Projekcie „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: „STOP WYKLUCZENIU- aktywna integracja w powiecie strzyżowskim i rzeszowskim”
Powiększ zdjęcie Logo%20PCPR

Program psychologiczno–terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje o możliwości udziału w Programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

7 lipca 2020
Czytaj więcej o: Program psychologiczno–terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim
Powiększ zdjęcie Logo%20PCPR

Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W dniu 7-go lipca br. zostaną wznowione zajęcia w ramach Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim.

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Powiększ zdjęcie Logo%20OIK

Szkodliwe treści, czyli co czyha w Internecie

Internet jest niesamowitym narzędziem. Szczególnie w dobie epidemii koronawirusa umożliwia nam kontakt z najbliższymi, oferuje możliwość pracy zdalnej, dokonywania zakupów, załatwiania spraw w urzędach, ale także kontynuowanie nauki dla naszych dzieci. Często jednak po zakończeniu lekcji (a czasem nawet w ich trakcie) dzieci i młodzież zostają w Internetowym świecie. Niestety oprócz ogromu możliwości, pozytywnych i edukacyjnych materiałów Internet jest pełen szkodliwych treści.

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Szkodliwe treści, czyli co czyha w Internecie
Powiększ zdjęcie Logo%20PCPR

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uprzejmie informuje, że mając na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz pracowników wprowadza się od 16 czerwca 2020r. następujące zasady wykonywania zadań przez PCPR w Rzeszowie:

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi klientów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie